Specifieke verhuurvoorwaarden

Specifieke verhuurvoorwaarden:

1. Terrein : Het terrein dient verhard, horizontaal en goed bereikbaar en / of berijdbaar te zijn met zware vrachtwagens, terreinheftrucks of kranen.

2. Verankering : Het moet voor alle type tenten, hallen en pagodes mogelijk zijn om verankeringen te gebruiken d.m.v. stalen grondpennen met een afmeting van ± 80 cm.

3. Emballage : Dient op het terrein of in de onmiddelijke omgeving te kunnen worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is, zullen we de extra transportkosten aan u moeten doorberekenen.

4. Inclusief : Montage en demontage (tenzij anders vermeld)

5. Exclusief : 21 % B.T.W., transportkosten en verzekering van het gehuurde

6. Prijzen : Zijn vrijblijvend. Na bezichtiging van de locatie / wijziging van de tent cq inrichting kunnen de prijzen worden herzien.

7. Niet in de prijs inbegrepen: (tenzij anders vermeld)  Hak-, breek-, boor-, schilder- en timmerwerk, noch enige andere bouwkundige aanpassingen welke nodig zijn voor het installeren van de gehuurde goederen, materialen.  Reparatie van eventuele beschadigingen cq herbestrating- en beplantingswerkzaamheden.  Arbeidskosten buiten de normale werktijden (te weten s’nachts, zaterdag, zondag en feestdagen).  Kosten welke voortvloeien uit stagnatie van de werkzaamheden.  Stroomtoevoerleidingen en stroomverbruik.  Water aan- en afvoer.

8. Betalingen : 50 % bij opdracht.  50 % 2 weken voor aanvang opbouw.  Tenzij anders is vermeld.

9. Bewaking : Huurder dient te zorgen voor een bewaakt terrein vanaf de eerste aanlevering van de materialen t/m de laatste retourvracht na afbouw.

10. Voorwaarden : Huurder is ermee bekend en verklaart zich akkoord met de aan de ommezijde vermelde standaard huurvoorwaarden van Tentenbedrijf Zwiep BV te Oldenzaal.

Geef een reactie